Rzeźnik i Predko razem w jednym zespole

Z du?? niecierpliwo?ci? oczekujemy na rozpocz?cie kolejnej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 5 Rajd Lotos Baltic Cup zapowiada si? niezwykle ciekawie, a malownicze trasy przyci?gn? zapewne tłumy kibiców. Oczekujemy na pierwsze punkty zespo?u Karpackie Rally Team i dlatego bardzo chcemy znale?? si? na mecie tego pi?knego rajdu.

Z du?? przyjemno?ci? i satysfakcj? mo?emy poinformowa? o tym, ?e obok Macieja Rze?nika i Daniela Siatkowskiego, tak?e w aucie Super 1600, w barwach Karpackie Rally Team wystartuje Krzysztof Predko. Liczymy na dobre sportowe widowisko i skuteczn? jazd? naszych za????g.

Maciej Rze?nik:
Trasa rajdu wygl?da bardzo interesuj?co. Odcinki s? mocno zr????nicowane ? od szybkich partii po bardzo techniczne fragmenty. Pogoda podczas zapoznania z pr???bami by?a zmienna i ciekawi jeste?my jak b?dzie podczas samych zawod???w.

Nasze nastawienie przed tym startem jest spokojne. Naprawd? bardzo zale?y nam na uko?czeniu rajdu. Meta jest priorytetem, ale chcemy jecha? naszym r???wnym i skutecznym tempem. Jeste?my dobrej my?li, cho? prawd? m???wi?c mam bardzo ma?e do?wiadczenie w je?dzie po szutrach. Wprawdzie w 2007 roku mia?em okazj? wystartowa? w Rajdzie Polski, ale auto zdefektowa?o ju? po dw???ch odcinkach specjalnych.

Atmosfera w Gda?sku jest bardzo mi?a. W zespole Karpackie Rally Team wystartuje tak?e m???j serdeczny przyjaciel z Olsztyna Krzysztof Predko. B?dzie mia? tak?e do dyspozycji samoch???d kategorii Super 1600. Jest nam z tego powodu bardzo mi?o i mamy nadziej?, ?e nasze dwie rajd???wki znajd? si? szcz??liwie na mecie tej imprezy.

Serdecznie zapraszam wszystkich kibic???w na trasy Rajdu Lotos. Mam nadziej?, ?e pogoda dopisze i b?dziemy mieli wspania?e widowisko podczas kolejnego rajdowego weekendu. Zapraszam do bezpiecznego kibicowania naszym za?ogom. Do zobaczenia!

Informacja prasowa Karpackie Rally Team